Als ouders en school erom vragen kunnen vrijwilligers van Teledienst extra ondersteuning bieden aan leerlingen. Het betreft hulp bij het maken van huistaken, hulp bij het organiseren van het schoolwerk en hulp bij het inoefenen van de lessen. Er is een wekelijks contact tussen de leerkracht en vrijwilliger aan de hand van een heen-en-weer schriftje. De ondersteuning wordt meestal in de school aangeboden buiten de lesuren.