Voorlopig hebben we geen zicht op nieuwe startdatum. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.

Teledienst, de werkgroep armoede, het Sociaal Huis en de sportdienst slaan de handen in elkaar om inwoners te stimuleren om de fiets als vervoers- en vrijetijdsmiddel te gebruiken. 

  • We organiseren een Repair Café waar we inbeslaggenomen fietsen herstellen samen met kwetsbare mensen die toegeleid worden vanuit Lejo, Teledienst en het Sociaal Huis. 
  • We organiseren fietslessen voor volwassenen.  De theorielessen worden gegeven door mensen van de lokale politie en Leerpunt, de praktijk neemt de sportdienst op zich.  We willen zoveel mogelijk kwetsbare mensen bereiken via o.a. Babbelonië, de Brabbelbabbels, Teledienst en het Sociaal Huis.  Voor de praktijklessen gebruiken we de herstelde fietsen vanuit het Repair Café en aan deelnemers die de fietslessen tot een goed einde brengen, schenken we – indien gewenst – een fiets. 

Een project met enkel voordelen: we zorgen voor het hergebruik van fietsen, we bieden mensen de kans om fietsen te leren herstellen èn om te leren fietsen.  We creëren ontmoetingsmomenten en oefenkansen Nederlands en als kers op de taart schenken we fietsen weg. Dit alles draagt bij tot de verhoging van de zelfredzaamheid van onze inwoners, heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen en bevordert de tewerkstellingskansen van werklozen. Tot slot dragen we met dit project bij aan de leefbaarheid van onze stad.

Karen Mariën

Werkgroep armoede