HLN Ninove – reportage Claudia Van Den Houte 19-08-21

Sociale kruidenier breidt werking vanaf eind september uit

Teledienst Ninove breidt vanaf eind september de openingsuren van ‘t Winkeltje’ van de sociale kruidenier uit. Kansarme Ninovieters zullen er vanaf dan niet alleen op vrijdagvoormiddag, maar ook op donderdagavond terechtkunnen voor basisproducten aan een goedkope prijs.

Teledienst Ninove vzw richtte de sociale kruidenier in 2006 op voor kansarme Ninovieters die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. In ‘t Winkeltje kunnen zij basisproducten zoals voedings- en onderhoudsproducten kopen aan de helft van de aankoopprijs. De meeste producten komen van de voedselbank, maar Teledienst koopt ook zelf producten aan. De vereniging ontvangt ook regelmatig gratis producten van Ninoofse bedrijven en FEAD-producten van POD Maatschappelijke Integratie, die ze gratis meegeven aan de mensen. 

Wie van ‘t Winkeltje gebruik wil maken, moet een dossier hebben bij het OCMW of een aanvraag doen bij Teledienst. “Momenteel doen er 150 gezinnen – die een 400-tal gezinsleden vertegenwoordigen – regelmatig een beroep op de sociale kruidenier”, vertelt Lucia De Boeck, verantwoordelijke van Teledienst Ninove. “Ze krijgen een bepaald aankoopbedrag dat afhankelijk is van hun gezinssituatie.”

‘t Winkeltje van de sociale kruidenier was tot nu toe alleen op vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur open. Teledienst heeft nu beslist om vanaf 30 september ook op donderdag van 17 tot 19 uur open te zijn. “We denken dat er nog veel meer mensen zijn die geen beroep kunnen doen op de sociale kruidenier omdat ze door omstandigheden niet vrij zijn, bijvoorbeeld omdat ze Nederlandse les volgen. We krijgen ook mensen over de vloer die in schuldbemiddeling zitten, maar overdag aan het werk zijn.” 

Vanaf vrijdag 1 oktober gaat ook de ontmoetingsruimte, die gesloten werd door corona, weer open. “Mensen kunnen hier op vrijdag in gesprek gaan met onze armoedewerker of met elkaar. Op donderdag zal de ontmoetingsruimte enkel als wachtruimte worden gebruikt.”