Kwetsbare inwoners op de fiets krijgen: dat is het doel van het nieuwe fietsproject van Het Sociaal Huis, de sportdienst, Teledienst en de werkgroep armoede.

De vzw LEJO, Teledienst en het Sociaal Huis gingen voor het project op zoek naar kwetsbare mensen die interesse hadden om deel te nemen aan repair cafés. Tijdens de repair cafés, die plaatsvinden in januari en februari, leren ze inbeslaggenomen fietsen herstellen. De herstelde fietsen worden in het voorjaar gebruikt voor fietslessen voor volwassenen. Ook die lessen zijn gericht op kwetsbare Ninovieters, die werden gevonden via onder meer Babbelonië, de Brabbelbabbels, Teledienst en het Sociaal Huis. De lokale politie en Leerpunt nemen de theorielessen op zich, de sportdienst geeft de praktijklessen. Aan deelnemers die de fietslessen tot een goed einde brengen, schenken ze – indien gewenst – een fiets.

De stad heeft met het project verschillende doelen. “Leren fietsen verhoogt de zelfredzaamheid, heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen en bevordert de tewerkstellingskansen voor werklozen”, zegt schepen Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “We leren aan een kwetsbare doelgroep hoe fietsen te herstellen én we leren aan hoe te fietsen aan wie dat nog niet kan. De ontmoetingsmomenten leveren ook oefenkansen voor het Nederlands en als kers op de taart krijgen de deelnemers die de cursus tot een goed einde brachten een fiets vanuit Teledienst.”

  • Claudia Van den Houte – 20 januari 2020