In september 2019 vierde vzw Teledienst Ninove 35 jaar inzet voor kansarmen in de regio Ninove. Prominente sprekers loven de jarenlange inzet en roepen op tot grotere solidariteit in onze samenleving.

Niemand kon toen vermoeden dat er zo een wereldwijde pandemie zou losbreken als corona covid-19. De coronacrisis confronteert Teledienst nog meer dan vroeger met de vraag : hoe kunnen wij kwetsbare mensen helpen als vrijwilligersorganisatie ?

De normale werking komt zwaar onder druk te staan en dat voelen de mensen die wij ondersteunen en ook de vrijwilligers die niet meer aan de slag kunnen. Gelukkig is er een sterk Teledienst Team van personeelsleden en enkele vrijwilligers, die ondanks de crisis permanent blijven doorwerken, om de dringendste noden te lenigen. Wij mogen hen terecht “ Helden” noemen die in deze crisistijd basisbehoeften van mensen in nood trachten te lenigen.

Met de nodige veiligheidsmaatregelen houden zij de voedselwinkel elke vrijdag open om mensen met een dossier bij OCMW of Teledienst  te voorzien van levensnoodzakelijke voedingsmiddelen. Teledienst heeft het voorziene aan te kopen maandbedrag van 15 € per gebruiker opgetrokken. Ondanks de zwakke bediening vanuit de centrale voedselbanken zijn er gelukkig bedrijven en winkels die een extra aanbod doen. Dank aan de milde schenkers : La Lorraine en Colruyt. Voor de coronacrisis konden wij reeds beroep doen op de steun van GB Market Ninove, slagerij Van Vaerenbergh uit Liedekerke , Hemelrijk fruit Meerbeke, Spar Appelterre, Bellona, Remitrans, Brussels Airport, e.a.

Dank zij Lejo vzw werd in samenwerking met Teledienst en de Stad samen met andere welzijnsorganisaties een speelgoedactie op touw gezet ten behoeve van gezinnen met kinderen die in deze moeilijke tijden op zoek zijn naar zinvolle bezigheden.

Sinds 31 maart voorziet Teledienst afhaalmaaltijden op dinsdag, woensdag en donderdag. Wij gebruiken hierbij de sociale tarieven zoals van toepassing in het nog steeds gesloten sociaal restaurant. Eén dag vooraf bestellen is en blijft aangewezen.

Via de telefoon worden mensen uit de doelgroep permanent gecontacteerd om te luisteren naar de grootste noden. De naam Tele – dienst krijgt hier weer zijn oorspronkelijke volle betekenis.

Dank zij een privé bedrijvensponsoring kon via Teledienst in samenwerking met de Stad een ondersteuning geboden worden aan gezinnen ten behoeve van hun schoolgaande thuiszittende kinderen die niet beschikken over de noodzakelijke laptops of computers voor afstandsleren.

Een gulle schenking van de KBC van chocolade paashazen zorgde voor wat paasvreugde in deze bange tijden voor mensen uit de doelgroep.

In deze crisistijd beseffen organisaties als Teledienst die strijden tegen armoede meer dan ooit dat meer solidariteit, niet alleen tussen mensen, maar ook tussen organisaties onderling noodzakelijk is. Teledienst Ninove prijst zich gelukkig dat ze met geprivilegieerde partners een sterke samenwerking kan uitbouwen : het Vlaams Netwerk Tegen Armoede, de Stad Ninove en het OCMW Ninove, het Centrum voor Algemeen Welzijn Oost-Vlaanderen(CAW), de Koning Boudewijnstichting, Welzijnszorg.

Het is verheugend vast te stellen dat ook privé sponsors en bedrijven, organisaties en verenigingen een extra ondersteuning willen bieden. Zo hebben wij jarenlang steun gekregen van de Ninove Danst, acties van de scholen, de Warmste Week, de Nationale Loterij, Lions Ninove e.a.

Teledienst Ninove wil graag in de toekomst meer inzetten op samenwerking met privépersonen die als vrijwilliger willen meewerken en sociale en sportieve  verenigingen die willen meestappen in nieuw op te zetten initiatieven.

Tot slot willen wij, last but not least, de mensen uit de doelgroep en de vrijwilligers die ons nu zeker moeten missen een warm hart onder de riem steken.

Wij maken ons samen sterk om meer nog dan vroeger zorg te dragen voor elke mens, zeker voor hen die zich uitgesloten, eenzaam of verlaten voelen. Corona heeft ons alvast geleerd dat wij alleen niets kunnen, alleen in solidariteit kunnen wij toekomst scheppen voor elkaar !