Activiteiten

  • Opvoeden in éénoudergezinnen (L’ éducation dans les familles monoparentales) Wat: Vorming voor alleenstaande ouders (Nederlands begrijpen is een vereiste) Formation pour parents célibataires (Il faut comprendre le Néerlandais) Eenoudergezinnen komen steeds meer voor in onze samenleving. Als je partner door een scheiding of overlijden wegvalt, is het niet gemakkelijk om je kinderen alleen op te […]

  • Soepcafé Ninove brengt Ninovieters bij elkaar.

Copyright 2013-2018 Teledienst Ninove vzw - website gedoneerd door MEGA-doc