Op 13 november trekken we naar de stembus om het lokaal beleid mee vorm te geven. Voor de meest kwetsbaren in onze samenleving is het van ontzettend groot belang dat er naar hen wordt geluisterd op alle beleidsniveaus. Daarom gaan we binnen vzw De Knoop actief aan de slag rond dit thema. Aangezien Iedere Stem Telt willen we u graag op een ludieke manier informeren over het hoe en waarom van verkiezingen.

Wil je graag weten waarvoor je gaat stemmen? Hoe partijen kijken naar de verschillende levensdomeinen die ons allen aanbelangen zoals wonen, werken, inkomen en vrije tijd? Wat campagnevoeren inhoudt en hoe je geldig kan gaan stemmen? Volg dan onze nieuwe partij! We gaan voor de zoete, kleverige kracht van Karamel, dat ken je toch wel?