ARM IN ARM  VOOR GELIJKE KANSEN

overons_logo

Vzw Teledienst Ninove zet zich in voor alle mensen die om één of andere reden geen of onvoldoende beroep kunnen doen op professionele hulpverlening en die bovendien ook niet kunnen steunen op mantelzorg van de onmiddellijke omgeving.

Sinds vzw Teledienst Ninove officieel erkend is als vereniging waar armen het woord nemen, wordt de visie op scherp gesteld wat betreft de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

In elk van onze lopende projecten hebben wij de vraag gesteld hoe wij, nog meer dan vroeger, de mensen die om één of andere reden worden uitgesloten uit de maatschappelijke context, kunnen hebben helpen om hun lot zelf beter in handen te nemen. Onze ondersteuning is mogelijk dank zij de enorme inzet van meer dan 100 vrijwilligers en een professioneel kader van een achttal mensen, waaronder een ervaringsdeskundige in armoede.

Meer dan ooit beseffen wij dat een sociale organisatie van deze omvang in het sociaal leven van Ninove meer bekendheid en waardering verdient. De groeiende tweedeling tussen de haves en have-nots, dwingt ons trouwens meer uitgesproken standpunten in te nemen ten aanzien van de sociale integratie van alle mensen in onze samenleving. Uiteraard zien wij onze moederorganisatie CAW Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur van Ninove als onze voorkeur partners. De hulp van diverse service clubs, sponsors en verenigingen zal nodig blijven gezien de beperkte financiële steun van de overheid. De structurele samenwerking met Lions Ninove biedt perspectieven om ons binnen de Ninoofse samenleving beter te profileren. Uiteraard willen wij alle mensen van Ninove zo goed als mogelijk informeren over de werking van Teledienst.

Namens het bestuur, personeel, vrijwilligers en gebruikers van Teledienst Ninove

Wilfried Smesman
voorzitter

Teledienst Ninove wil zich voortaan ontplooien als Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen (VWAHWN). “We willen onze missie als armoedevereniging waarmaken en ons helemaal inzetten voor mensen in armoede in Ninove”. Daarom wordt een aantal van de dienstverleningen deels of volledig op een laag pitje gezet. Samen kijken we uit naar oplossingen en worden er alternatieven uitgewerkt.

Praatcafé

Dit betekent dat het praatcafé vanaf maandag 12 september 2022 dienst doet als onthaalruimte en de deuren sluit vanaf vrijdag 29 juli 2022. De onthaalruimte wordt ingericht om mensen in armoede, mensen met een hulpvraag en mensen die door sociale uitsluiting nergens anders terechtkunnen, te verwelkomen. We koppelen dit aan een ruim aanbod groepswerkingen die starten of afsluiten met een gezamenlijke maaltijd (op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 12 uur en 13 uur). Het is de bedoeling dat wie deelneemt of langskomt voor ondersteuning, activiteiten, administratieve of praktische hulp kan aanschuiven om SAMEN te eten. Wie wil, kan helpen met het bereiden van de maaltijden, maar dit is zeker geen verplichting.

Sociaal restaurant

Vanaf 30 mei 2022 herbekijken we het sociaal restaurant. Wie gebruik maakt van het sociaal tarief kan in de loop van de maanden juni, juli en augustus wekelijks bij Teledienst Ninove terecht op dinsdag, woensdag en donderdag. Er zal geen vast menu op de kaart staan, enkel voor een warme maaltijd is vooraf inschrijven een vereiste. (Meer info: zie bord ’t Contact)

Vervoersdienst

Omdat er in Ninove al een degelijk aanbod is aan vervoerdiensten, zal Teledienst vanaf 1 augustus 2022 stoppen met deze dienstverlening. Alle vervoer tot en met 31 juli 2022 blijft doorgaan zoals gepland. Ondertussen ontvangen de huidige gebruikers een schrijven met daarin een overzicht van de alternatieven.

Groeiproces

We hebben momenteel nog geen antwoord op alle vragen. Dit moet groeien. De komende maanden werken we verder om alle veranderingen concreet uit te werken en te optimaliseren. Via onze sociale media en ’t Contact houden we u op de hoogte.

Iedereen die mee zijn schouders wil zetten onder het nieuwe Teledienst is uiteraard van harte welkom. We appreciëren ieders inbreng en zoeken nog vrijwilligers, ook personen zonder (armoede) ervaring.

Wil je  meedenken tijdens de groepswerkingen om armoede op een structurele manier aan te pakken? Kom dan zeker langs vanaf maandag 12 september.

Heb je vragen? Bel ons gerust op het nummer 054 32 24 54 of stuur een mailtje naar info@teledienst-ninove.be.