ARM IN ARM  VOOR GELIJKE KANSEN

overons_logo

Vzw Teledienst Ninove zet zich in voor alle mensen die om één of andere reden geen of onvoldoende beroep kunnen doen op professionele hulpverlening en die bovendien ook niet kunnen steunen op mantelzorg van de onmiddellijke omgeving.

Sinds vzw Teledienst Ninove officieel erkend is als vereniging waar armen het woord nemen, wordt de visie op scherp gesteld wat betreft de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

In elk van onze lopende projecten hebben wij de vraag gesteld hoe wij, nog meer dan vroeger, de mensen die om één of andere reden worden uitgesloten uit de maatschappelijke context, kunnen hebben helpen om hun lot zelf beter in handen te nemen. Onze ondersteuning is mogelijk dank zij de enorme inzet van meer dan 100 vrijwilligers en een professioneel kader van een achttal mensen, waaronder een ervaringsdeskundige in armoede.

Meer dan ooit beseffen wij dat een sociale organisatie van deze omvang in het sociaal leven van Ninove meer bekendheid en waardering verdient. De groeiende tweedeling tussen de haves en have-nots, dwingt ons trouwens meer uitgesproken standpunten in te nemen ten aanzien van de sociale integratie van alle mensen in onze samenleving. Uiteraard zien wij onze moederorganisatie CAW Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur van Ninove als onze voorkeur partners. De hulp van diverse service clubs, sponsors en verenigingen zal nodig blijven gezien de beperkte financiële steun van de overheid. De structurele samenwerking met Lions Ninove biedt perspectieven om ons binnen de Ninoofse samenleving beter te profileren. Uiteraard willen wij alle mensen van Ninove zo goed als mogelijk informeren over de werking van Teledienst.

Namens het bestuur, personeel, vrijwilligers en gebruikers van Teledienst Ninove

Wilfried Smesman
voorzitter